31.5.2020 16.52
Uutiset
 

Tuhka-astiasta aiheutui pieni metsäpalo Eurassa

Kuvituskuva

Kuvituskuva

image

Eura, Kiukainen | Peräläntiellä syttyi sunnuntaina iltapäivällä metsäpalo, jota lähti sammuttamaan kuusi pelas­tus­lai­toksen yksikköä. Metsää ehti palaa talon pihapiirin lähistöltä noin sadan neliömetrin alueelta ennen kuin palokunta sai palon hallintaan.

Yk­si ul­ko­ra­ken­nus oli pa­lo­a­lu­een vie­res­sä, mut­ta pe­las­tus­lai­tos sai tu­len le­vi­ä­mi­sen es­tet­tyä. Palo oli saa­nut al­kun­sa kan­net­to­mas­ta tuh­kien säi­ly­ty­sas­ti­as­ta.

Yk­si yk­sik­kö on vie­lä kas­te­le­mas­sa ja jäl­ki­var­ti­oi­mas­sa koh­tees­sa. Hä­ly­tys pai­kal­le tuli kel­lo 16.09.

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Miik­ka Jyl­hä muis­tut­taa, et­tä met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa ja maas­to kui­vaa.