14.1.2020 6.20
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

"Tulisi nyt jäät, että pääsisi vetämään nuottaa" – Lämpimät säät pitkittävät kalastajien pakkolomaa

Pertti ja Hannu Arvolan talvikalastusvälineistöt ovat vielä varastossa, eikä niitä sieltä hetkeen tarvitse vielä esiin kaivaakaan.

Pertti ja Hannu Arvolan talvikalastusvälineistöt ovat vielä varastossa, eikä niitä sieltä hetkeen tarvitse vielä esiin kaivaakaan.

image

Säkylä, Eura, Honkilahti | Mannilanlahti on tiukasti jäässä, mutta kauempana järvellä siintää avovesi. Pertti ja Hannu Arvola katselevat kaihoisasti selälle päin.

Vel­jek­set nos­ti­vat ry­sät jär­ves­tä mar­ras­kuun lo­pus­sa ei­kä jär­vel­le ole ol­lut asi­aa ve­neel­lä sen jäl­keen.

– Tu­li­si nyt jäät, et­tä pää­si­si ve­tä­mään nuot­taa. Muik­ku oli­si täl­lä het­kel­lä hy­vän ko­kois­ta, mut­ta ku­kaan ei tie­dä min­kä ver­ran sitä on. Jos kutu on on­nis­tu­nut, sitä pi­täi­si ol­la hy­vin, Pert­ti Ar­vo­la poh­tii.

Ar­vo­lat ovat ka­las­ta­neet Py­hä­jär­vel­lä yli puo­li vuo­si­sa­taa, mut­ta ei­vät muis­ta yh­tä leu­toa tam­mi­kuu­ta. Osa nuot­ta­kun­nas­ta miet­tii jo, mah­de­taan­ko jäil­le pääs­tä tänä tal­ve­na lain­kaan, mut­ta Pert­ti Ar­vo­lal­la riit­tää vie­lä us­koa.

– Voi ol­la, et­tä me­nee hel­mi­kuul­le, en­nen kuin jääl­le pää­see. Jään pi­tää ol­la vä­hin­tään 20 sent­tis­tä, en­nen kuin sin­ne us­kal­taa läh­teä ras­kail­la vä­li­neil­lä. Vii­kon pi­täi­si ol­la kun­non pak­ka­sia. Nyt en­nus­te­taan kui­ten­kin vain läm­pö­aal­toa.

Lue ai­hees­ta li­sää 14.1. il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.