27.2.2020 21.11
Uutiset
 

Turve­kul­jet­ti­messa palonalku Kauttuan voimalaitoksella

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Eura, Kauttua | Advenin voimalaitoksen piha-alueella Kauttualla syttyi turvekuljettimen hiekanerotin palamaan torstai-iltana kello 20.15 aikaan, mutta palonalku saatiin nopeasti hallintaan ja voimalaitos toimii normaalisti.

Voi­ma­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­ta hoi­ti al­ku­sam­mu­tuk­sen ja pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti ky­te­vät pe­säk­keet, kas­te­li alu­een ja pesi lait­teis­ton.

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Timo Nur­mi­nen pi­tää to­den­nä­köi­se­nä, et­tä palo sai al­kun­sa hie­ka­ne­rot­ti­meen jou­tu­nees­ta ki­ves­tä. Ki­pi­nöin­ti sy­tyt­ti tur­peen pa­la­maan.

- Ti­lan­ne saa­tiin no­pe­as­ti hal­lin­taan ei­kä pa­lon le­vi­ä­mis­vaa­raa ol­lut, Nur­mi­nen to­te­aa.

Hä­ly­tys tuli en­sin kes­ki­suu­re­na ra­ken­nus­pa­lo­na, sit­ten suu­re­na, mut­ta kyse oli lo­pul­ta pie­nes­tä pa­lo­na­lus­ta.