10.4.2021 8.48
Uutiset
 

Tyhjä vene aiheutti hälytyksen Pyhäjärvellä

Esa Viippola

image

Säkylä | Pyhäjärvellä Isosaaren lähellä keinuneesta veneestä tehtiin pelas­tus­lai­tok­selle ilmoitus perjantaina illalla ennen kahdeksaa.

Ti­lan­net­ta tar­kas­ta­maan läh­te­neet pe­las­ta­jat ha­vait­si­vat pai­kal­le pääs­ty­ään, et­tä vene on to­den­nä­köi­ses­ti ol­lut tyh­jil­lään jo pi­dem­män ai­kaa, sil­lä se oli kais­laa puo­lil­laan.

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri ar­vi­oi ve­neen läh­te­neen ran­nas­ta liik­keel­le jäi­den mu­ka­na. Tyh­jä paat­ti ve­det­tiin ta­kai­sin ran­taan pa­rem­pia ve­nei­ly­säi­tä odot­ta­maan.