11.1.2020 11.49
Uutiset
 

Uhkaava tulipalo Lapin Teboilin keittiössä

Lapin Teboil-huoltamon kebab-pizzerian uhkaava palo saatiin sammumaan nopeasti.

Lapin Teboil-huoltamon kebab-pizzerian uhkaava palo saatiin sammumaan nopeasti.

Liisa Nykänen

image

Rauma, Lappi | Henkilökunnan ripeä toiminta ja palokuntien nopea pääsy paikalle ehkäisivät Lapin Teboilin pizzerian keittiössä syttyneen palon leviämisen.

Uh­kaa­va pa­lo­nal­ku ha­vait­tiin Huit­tis­ten­tien var­rel­la ole­van Te­boil-huol­to­a­se­man ke­bab-piz­ze­ri­an keit­ti­ös­sä lau­an­tai­na hie­man en­nen puol­ta yh­tä­tois­ta. Pai­kal­le tul­lut hen­ki­lö­kun­ta oli huo­leh­ti­nut al­ku­sam­mu­tuk­ses­ta, ja pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti pa­lon sam­mu­mi­sen ja sen, et­tei se pääs­syt le­vi­ä­mään laa­jem­mal­le ra­ken­nuk­ses­sa ei­kä tank­kaus­pis­tee­seen.

– Ti­lan­tees­sa ei koi­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, mut­ta piz­ze­ri­an keit­ti­ön va­hin­got ovat mer­kit­tä­vät ja muul­le­kin ra­ken­nuk­sel­le ker­tyi sa­vu­va­hin­koa, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Kari Kan­kaan­pää ker­toi.

Hä­nen mu­kaan­sa pa­lon al­ku­ti­lan­ne oli to­del­la va­ka­va, ja pai­kal­le hä­ly­tet­tiin usei­ta lä­hi­pa­lo­kun­tia. Ti­lan­ne saa­tiin kui­ten­kin no­pe­as­ti hal­lin­taan, ja muu­al­ta tul­leet pa­lo­kun­nat pää­si­vät pa­laa­maan ase­mil­leen.

Pa­lon ar­vel­laan saa­neen al­kun­sa ras­va­keit­ti­mes­tä.