8.11.2019 7.15
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Ulkona liikkunut kolli kantoi kissojen omaa HI-virusta

Hinnerjoella liikkunut FI-virusta kantanut kollikissa jouduttiin lopettamaan. Kissa oli huonossa kunnossa, ja sen suusta puuttui useita hampaita.

Hinnerjoella liikkunut FI-virusta kantanut kollikissa jouduttiin lopettamaan. Kissa oli huonossa kunnossa, ja sen suusta puuttui useita hampaita.

Eläinsuojeluyhdistys Dewi

image

Eura, Hinnerjoki | Eläin­suo­je­lu­yh­distys Dewi ry vastaanotti lokakuussa Hinnerjoelta loukutetun leikkaamattoman kollikissan, jonka todettiin kantavan FI-virusta.

– Sen suu oli to­del­la hur­jas­sa kun­nos­sa. Em­me ot­ta­neet sii­tä kaik­kia ve­ri­ko­kei­ta, mut­ta to­den­nä­köi­ses­ti mak­sa- ja mu­nu­ai­sar­vot oli­vat ko­hol­laan, Dewi ry va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Mira Kor­gan ker­too.

Kuu­den–seit­se­män vuo­den ikäi­nen kis­sa on ul­koil­lut Hin­ner­jo­el­la va­paas­ti vuo­sien ajan ja sa­mal­la mah­dol­li­ses­ti le­vit­tä­nyt vi­rus­ta mui­hin alu­eel­la liik­ku­nei­siin kis­soi­hin.

Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys ke­hot­ti hin­ner­jo­ki­lai­sia kis­sa­no­mis­ta­jia tes­taut­ta­maan omat va­paas­ti ul­koil­leet kis­san­sa eläin­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la. Eu­ran kun­na­ne­läin­lää­kä­ri Päi­vi Ka­ri­a­hol­le on tuo­tu la­bo­ra­to­ri­o­tes­tei­hin usei­ta kis­so­ja Hin­ner­jo­el­ta mar­ras­kuus­sa, mut­ta vi­rus­ta ei ole to­det­tu yh­del­lä­kään tes­ta­tuis­ta. Kis­san tar­tun­nan voi Kari-
ahon mu­kaan sel­vit­tää no­pe­as­ti eläin­lää­kä­ris­tä saa­ta­val­la pi­ka­tes­til­lä.

– Jos pi­ka­tes­ti on po­si­tii­vi­nen, kan­nat­taa ot­taa vie­lä ve­ri­koe.

Pa­niik­kiin kis­sa­no­mis­ta­jil­la ei Ka­ri­a­hon mu­kaan ole syy­tä.

Lue ai­hees­ta li­sää tors­tai­na 7.11. il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.