30.5.2020 14.43
Uutiset
 

Useita maasto­pa­lo­nalkuja lyhyellä matkalla Eurassa – palomestari peräänkuuluttaa varovaisuutta

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Eura | Pelastuslaitos kävi lauantaina heti puolenpäivän jälkeen sammuttamassa lähes peräkkäin kaksi maastopalon alkua Eurassa. Ensimmäinen oli Euran kierto­liit­ty­mästä kilometrin verran kantatietä Harjavallan suuntaan, mutta valtatie 12:lta ilmoitettiin muutaman minuutin päästä erikoinen palosarja.

Jäl­kim­mäi­ses­sä hä­ly­tyk­ses­sä pa­lo­kun­ta kävi sam­mut­ta­mas­sa pe­rä­ti vii­si pa­lo­nal­kua noin ki­lo­met­rin mat­kal­ta val­ta­tien var­res­ta. En­sim­mäi­nen pa­lo­koh­ta on ki­lo­met­rin ver­ran Rau­mal­le päin kan­ta­tien ja Rau­man­tien ris­teyk­ses­tä.

– Ihan kuin joku oli­si hei­tel­lyt pa­la­via tik­ku­ja au­ton ik­ku­nas­ta ja yrit­tä­nyt sy­tyt­tää ta­hal­laan maas­toa. Nyt on to­del­la kui­vaa, jo­ten ol­kaa ih­mi­set va­ro­vai­sia, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Timo Leh­to­nen sa­noo.

Hä­ly­tyk­set pa­lois­ta tu­li­vat kel­lo 12.12 ja 12.18.