21.7.2021 14.56
Uutiset
 
Lenni Lehtonen

Valtatie 12:lle ja Kantatie 43:lle valui öljyä

Lenni Lehtonen

image

Eu­ra | Sa­ta­kun­nan Pe­las­tus­lai­tos sai kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä kel­lo kah­den ai­kaan tie­don öl­jy­va­nas­ta Val­ta­tiel­lä 12 Bi­o­la­nin liit­ty­män ja Soup­paan lii­ken­neym­py­rän vä­li­sel­lä mat­kal­la. Öl­jyä on va­lu­nut tiel­le li­säk­si Soup­paan lii­ken­neym­py­räs­tä men­tä­es­sä koh­ti Lai­ti­laa, Kan­ta­tie 43:lle. Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan pe­las­tus­lai­tok­sel­le ei ol­lut teh­tä­vää, sil­lä tei­den puh­dis­tuk­sen hoi­taa tie­u­ra­koit­si­jan pe­su­au­to.

Tien­pin­ta on ol­lut öl­jy­va­hin­gon jäl­jil­tä pai­koin liu­kas. Eri­tyi­ses­ti kak­si­pyö­räi­sil­lä kul­ku­neu­voil­la mat­kaa te­ke­vien tu­lee nou­dat­taa eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta öl­jyn liu­kas­ta­mil­la tie­o­suuk­sil­la sekä Soup­paan lii­ken­neym­py­räs­sä.