8.6.2021 14.08
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Vielä kello 18:aan asti aikaa äänestää ennakkoon

Esa Viippola

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Kun en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ovat vii­mei­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä vie­lä va­jaat nel­jä tun­tia au­ki, on Eu­ras­sa 30,6 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta ää­nes­tä­nyt eli 2 849 hen­keä on käy­nyt ää­nen­sä an­ta­mas­sa. Sä­ky­län ää­nes­tysp­ro­sent­ti tiis­tai­na 8. ke­sä­kuu­ta kel­lo 14 ai­kaan on 31,8, ja Sä­ky­läs­sä 1 770 hen­keä on ää­nes­tä­nyt tä­hän men­nes­sä.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA