4.1.2020 9.29
Uutiset
 
Fanni Toimela

Viikonloppu omaa sisintään kuulostellen

Hiljaisuuden retriitillä voi syventyä vaikkapa aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Ensimmäistä kertaa retriitillä olleilla säkyläläisillä Sonja Sinisalolla (vas.) ja Nina Salolla sekä jo useammalle retriitille osallistuneella Leena Santasella oli suunnitelmissa muun muassa kirjoittaa, piirtää, maalata tai rauhoittua luonnossa viikonlopun aikana. – Tärkein päätös oli, että kännykkä jää kotiin, Sonja Sinisalo kertoo.

Hiljaisuuden retriitillä voi syventyä vaikkapa aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Ensimmäistä kertaa retriitillä olleilla säkyläläisillä Sonja Sinisalolla (vas.) ja Nina Salolla sekä jo useammalle retriitille osallistuneella Leena Santasella oli suunnitelmissa muun muassa kirjoittaa, piirtää, maalata tai rauhoittua luonnossa viikonlopun aikana. – Tärkein päätös oli, että kännykkä jää kotiin, Sonja Sinisalo kertoo.

Fanni Toimela

image

Säkylä | Hiljaisuuden retriitillä Pihlavan leirikeskuksessa Säkylässä ei tarvitse toivottaa aamulla muille osallistujille edes huomenta. Tärkeintä on rauhoittua ja pysähtyä miettimään, mitä itselle kuuluu.

– Ret­rii­tit ovat it­sel­le­ni ai­ka tär­keä osa hen­gel­lis­tä elä­mää. Jo­kai­sel­le te­kee ar­jes­sa jon­kin­lai­nen py­säh­ty­mi­nen ja hil­jen­ty­mi­nen hy­vää, Sä­ky­lä-Köy­li­ön kirk­ko­her­ra ja ret­rii­tin oh­jaa­ja An­na-Kai­sa Hau­ta­la ker­too.

Li­sää hil­jai­suu­den ret­rii­tis­tä Ala­sa­ta­kun­nas­sa lä­hi­ai­koi­na.