8.2.2020 8.14
Uutiset
 
Riina Kaski

Viime kesästä vipuvartta – täysikäistynyt kolmikko etsii kesätöitä

Säkylän seudun lukion oppilaat Aino Salonen, Elina Ilomäki ja Veera Jokela pyrkivät hyödyntämään viimekesäisiä kontaktejaan kesätyön saamisessa.

Säkylän seudun lukion oppilaat Aino Salonen, Elina Ilomäki ja Veera Jokela pyrkivät hyödyntämään viimekesäisiä kontaktejaan kesätyön saamisessa.

Riina Kaski

image

Säkylä | Kesä-rekrymessut kohtautti kunnanvirastolla työnantajia, kouluttajia ja nuoria.

Lu­ki­o­lai­set Vee­ra Jo­ke­la, Eli­na Ilo­mä­ki sekä Ai­no Sa­lo­nen ovat ol­leet ke­sä­töis­sä vii­me ke­sä­nä, mut­ta täy­si­käi­syys laa­jen­taa nyt mah­dol­li­suuk­sia.

Ilo­mä­ki ja Sa­lo­nen oli­vat Puo­lus­tus­voi­mien Vaa­te­tus­kor­jaa­mol­la om­pe­li­mos­sa, ja jut­te­li­vat mes­suil­la työn­joh­ta­jan Maa­ria Vai­he­vuon kans­sa tä­män ke­sän mah­dol­li­suuk­sis­ta. Staf­f­point hoi­taa rek­ry­toin­nin om­pe­li­moon ja pe­su­laan, ei­kä haku ole vie­lä al­ka­nut.

Jo­ke­la oli niin kau­neus­hoi­to­las­sa kuin At­ten­don hoi­va­ko­dis­sa­kin, jon­ne ai­koo ha­kea tä­nä­kin ke­sä­nä. At­ten­do ha­kee Sä­ky­län alu­eel­la ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä kol­meen hoi­va­ko­tiin ja toi­vot­taa al­le 18-vuo­ti­aat­kin ter­ve­tul­leik­si.

Lue li­sää Ala­sa­ta­kun­nas­ta tiis­tai­na 11.2.