13.1.2020 16.37
Uutiset
 

Yksi oli kääntymässä, kolme ajoi perään

Neljän auton ketjukolari ruuhkautti liikennettä valtatie 12:lla Länsi-Eurassa.

Neljän auton ketjukolari ruuhkautti liikennettä valtatie 12:lla Länsi-Eurassa.

Juha Kaita-aho

image

Eura, Turajärvi | Kaikkiaan neljä henkilöautoa oli kolarisumassa valtatie 12:lla myöhäisen iltapäivän vilkkaassa liikenteessä maanantaina.

On­net­to­muus sat­tui Eu­ras­ta päin tul­les­sa Tu­ra­jär­ven en­sim­mäi­ses­sä liit­ty­mäs­sä hie­man kel­lo 16 jäl­keen. Rau­man suun­nas­ta tul­lut au­to oli kään­ty­mäs­sä va­sem­mal­le Tu­ra­jär­vel­le. Sen ta­ka­na tuli kol­me au­toa, jot­ka kaik­ki ajoi­vat tois­ten­sa pe­rään.

Sai­raan­kul­je­tus oli pai­kal­la tar­kis­ta­mas­sa au­tos­sa ol­lei­den mah­dol­li­sia vam­mo­ja, mut­ta va­ka­vam­mil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin.

Au­tot saa­tiin no­pe­as­ti pois tiel­tä ja toi­nen kais­ta oli vain noin puo­li tun­tia pois­sa käy­tös­tä. Tie oli suo­lat­tu.