7.3.2021 8.27
Uutiset
 

Yön raju tuuli kaatoi puita Eurassa - haittasi liikennettä

Kuvituskuva

Kuvituskuva

image

Eura | Pelastuslaitos hälytettiin lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana kolmeen vahin­gon­tor­jun­ta­teh­tävään. Puita kaatui teille ja sähkölinjan päälle.

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Miik­ka Jyl­hä ker­too, et­tä Ete­lä-Eu­ras­sa teil­le kaa­tu­neet puut hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä. Noin yh­den ai­kaan yöl­lä Ylä­neen­tiel­le oli kaa­tu­nut puu, ja tie oli poik­ki. Aa­mu­yöl­lä kel­lo 3.05 pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen Lel­lais­ten­tiel­le kaa­tu­nees­ta puus­ta.

Kel­lo 1.13 tuu­li oli kaa­ta­nut puun säh­kö­lin­jan pääl­le. Pe­las­tus­lai­tos il­moit­ti va­hin­gos­ta myös säh­köyh­ti­öl­le.