Näytä lisää uutisia

28.9.2020 16.05
Uutiset

Digitaalista Alasatakuntaa ja muita palveluja esiteltiin kirjastossa

Euran kirjastolla oli vajaat kymmenen kuulijaa, kun Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoi Alasatakunnan digitaalisista palveluista.

Euran kirjastolla oli vajaat kymmenen kuulijaa, kun Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoi Alasatakunnan digitaalisista palveluista.

Esa Viippola

Euran kirjastolla oli vajaat kymmenen kuulijaa, kun Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoi Alasatakunnan digitaalisista palveluista.

Euran kirjastolla oli vajaat kymmenen kuulijaa, kun Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoi Alasatakunnan digitaalisista palveluista.

Esa Viippola

Eura | Kunnan kirjasto- ja tietopalvelujen digitu­ki­ti­lai­suuden kumppanina oli maanantaina 28. syyskuuta Alasatakunta.

28.9.2020 10.05
Uutiset

Vajaakäytöllä olevan Kiukaisten Jokimutkankodin tulevaisuutta selvitetään

Jokimutkan palvelukeskus Kiukaisissa on ollut vajaalla käytöllä siitä lähtien, kun lounaskahvila lopetti vuodenvaihteen tienoilla toimintansa. Nyt selvitetään, voiko tiloja käyttää laajemmin kehitysvammaisten päivätoimintaan.

Jokimutkan palvelukeskus Kiukaisissa on ollut vajaalla käytöllä siitä lähtien, kun lounaskahvila lopetti vuodenvaihteen tienoilla toimintansa. Nyt selvitetään, voiko tiloja käyttää laajemmin kehitysvammaisten päivätoimintaan.

Liisa Nykänen

Jokimutkan palvelukeskus Kiukaisissa on ollut vajaalla käytöllä siitä lähtien, kun lounaskahvila lopetti vuodenvaihteen tienoilla toimintansa. Nyt selvitetään, voiko tiloja käyttää laajemmin kehitysvammaisten päivätoimintaan.

Jokimutkan palvelukeskus Kiukaisissa on ollut vajaalla käytöllä siitä lähtien, kun lounaskahvila lopetti vuodenvaihteen tienoilla toimintansa. Nyt selvitetään, voiko tiloja käyttää laajemmin kehitysvammaisten päivätoimintaan.

Liisa Nykänen

Eura, Kiukainen | Perusturva haluaa keskittää Kiukaisten alueen päivätoiminnan yhteen kiinteistöön.

27.9.2020 15.05
Uutiset

Matkailuautoa ammuttiin ilmakiväärillä

Säkylä | Matkailuauton ikkuna ammuttiin Säkylässä säröille tänään sunnuntaiaamuna.

27.9.2020 8.00
Kulttuuri

Runoileva sotilas

Säkylän varuskunnassa työskentelevän Elias Halmisen runot kumpuavat paitsi omasta mielenmaisemasta, niin myös ympäröivästä luonnosta.

Säkylän varuskunnassa työskentelevän Elias Halmisen runot kumpuavat paitsi omasta mielenmaisemasta, niin myös ympäröivästä luonnosta.

Pia Mattila-Lonka

Säkylän varuskunnassa työskentelevän Elias Halmisen runot kumpuavat paitsi omasta mielenmaisemasta, niin myös ympäröivästä luonnosta.

Säkylän varuskunnassa työskentelevän Elias Halmisen runot kumpuavat paitsi omasta mielenmaisemasta, niin myös ympäröivästä luonnosta.

Pia Mattila-Lonka

Säkylä, Rauma, Lappi | Lappilainen Elias Halminen on sotilas, joka on jo vuosia kirjoittanut mielensä myrskyt runoiksi.

26.9.2020 12.20
Uutiset

Kuntoilua kulttuu­ri­mai­se­massa

Kohnan lenkin 9,8 kilometrin matkaan sisältyy monenlaista kulttuurimaisemaa.

Kohnan lenkin 9,8 kilometrin matkaan sisältyy monenlaista kulttuurimaisemaa.

Pia Mattila-Lonka

Kohnan lenkin 9,8 kilometrin matkaan sisältyy monenlaista kulttuurimaisemaa.

Kohnan lenkin 9,8 kilometrin matkaan sisältyy monenlaista kulttuurimaisemaa.

Pia Mattila-Lonka

Eura, Panelia | Lämmin syyssää helli viidettä kertaa järjestetyn Kohnan lenkin osallistujia Panelian kulttuu­ri­mai­se­massa.

26.9.2020 7.14
Uutiset

Jemina ja Marjo tietävät vertaistuen tärkeyden – ystävyys leimahti erikoisessa paikassa

Marjo Mäkitalo ja Jemina Huuki ovat sinut syövän kanssa. Molemmat tuntevat olevansa nyt terveitä, joten seuraavaksi on aika tukea muita.

Marjo Mäkitalo ja Jemina Huuki ovat sinut syövän kanssa. Molemmat tuntevat olevansa nyt terveitä, joten seuraavaksi on aika tukea muita.

Riina Kaski

Marjo Mäkitalo ja Jemina Huuki ovat sinut syövän kanssa. Molemmat tuntevat olevansa nyt terveitä, joten seuraavaksi on aika tukea muita.

Marjo Mäkitalo ja Jemina Huuki ovat sinut syövän kanssa. Molemmat tuntevat olevansa nyt terveitä, joten seuraavaksi on aika tukea muita.

Riina Kaski

Eura | Euralaisnaiset kertovat pääkohdat rankoista tarinoistaan ja yhdistävät seuraavaksi voimansa vertais­tu­ki­toi­mintaan, jotta kukaan ei jäisi syövän kanssa eikä syövän jälkeen yksin.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 2.10. Satuhetki Euran pääkirjastossa

klo 10 (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33).

Pe 2.10. Satuhetki

klo 10 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6).

La 3.10. Säkylän V Mansikkamaraton

klo 11 en­sim­mäi­set läh­döt. Sa­mal­la Suo­men Ai­kui­sur­hei­lu­lii­ton SM-puo­li­ma­ra­ton. Tar­jol­la myös mat­ka­vaih­to­eh­to­ja kai­ke­ni­käi­sil­le ja -ta­soi­sil­le la­jin har­ras­ta­jil­le. Kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Ke­po­lan kou­lu (Kar­ja­lan­tie1, Köy­liö). Järj. Hii­si-Ras­ti, Lal­lit, Sä­ky­län kun­ta.

La 3.1. Räisälän seurakunnan muiste­lu­ti­laisuus

klo 13 Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Kah­vi­ti­lai­suu­den jäl­keen vie­rei­ses­sä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa mu­siik­kia. Järj. Räi­sä­läis­ten sää­tiö.

Su 4.10. Huovinretken syyspatikka

klo 9–12 läh­döt pa­tik­ka­ret­kel­le am­pu­ma­ra­dan pa­vil­jon­gil­ta (Am­pu­ma­ra­dan­tie 267, Sä­ky­lä), Vam­pu­lan ul­koi­lu­ma­jal­ta (Har­jun­tie 407, Vam­pu­la) ja Virt­taan Erä­veik­ko­jen ma­jal­ta (Sä­ky­län­tie215, Virt­taa. Mat­kat 5–35 km. Ta­pah­tu­ma päät­tyyy kel­lo 15. Järj. Huo­vin­ret­ki ry.

Su 4.10. Mtb-maastopyörä-safari

klo 10 yh­teis­läh­tö am­pu­ma­ra­dan pa­vil­jon­gil­ta (Am­pu­ma­ra­dan­tie 267, Sä­ky­lä). Mat­koi­na 20–40 km. Järj. Huo­vin­ret­ki ry.

Su 4.10. Lastenpäivä Kauttuan laavulla

klo 10 MLL:n 100-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si Kuu­ra Ke­tun syk­syi­nen ret­ki, jol­le voi osal­lis­tua oman ai­ka­tau­lun mu­kaan. Reit­ti al­kaa Sä­ky­län­tien puo­lei­sel­ta park­ki­pai­kal­ta. Laa­vul­la puu­ha­pis­tei­tä ja met­sä­ai­hei­sia teh­tä­viä. Tar­jol­la me­hua ja mak­ka­raa. Järj. MLL Eu­ra.

Su 4.10. Mikkelinpäivän myyjäiset

klo 12–14 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­los­sa (Mä­ki­län­tie 10). Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 4.10. Mikkelinpäivän enkelikirkko

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa. Kirk­ko­het­ken jäl­keen MLL:n Sä­ky­län yh­dis­tys pal­kit­see vuo­den 2020 Ar­jen en­ke­lin. Järj. MLL:n Sä­ky­län yh­dis­tys ja Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 5.10. Digitukea Euran pääkirjastossa

klo 15–16.30 ai­hei­na Oma­kan­ta/pe­rus­tur­van muut verk­ko­pal­ve­lut. Muu­ta­kin di­gi­neu­von­taa toi­vei­den mu­kaan. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 6.10. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa vie­te­tään il­taa kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Sa­mal­la ker­ro­taan kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Mu­kaan voi tul­la kä­si­työn kans­sa tai il­man ja osal­lis­tua ha­lu­tes­saan yh­tei­sen tilk­ku­pei­ton te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

Pe 2.10. Satuhetki Euran pääkirjastossa

klo 10 (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33).

Pe 2.10. Satuhetki

klo 10 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6).

La 3.10. Säkylän V Mansikkamaraton

klo 11 en­sim­mäi­set läh­döt. Sa­mal­la Suo­men Ai­kui­sur­hei­lu­lii­ton SM-puo­li­ma­ra­ton. Tar­jol­la myös mat­ka­vaih­to­eh­to­ja kai­ke­ni­käi­sil­le ja -ta­soi­sil­le la­jin har­ras­ta­jil­le. Kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Ke­po­lan kou­lu (Kar­ja­lan­tie1, Köy­liö). Järj. Hii­si-Ras­ti, Lal­lit, Sä­ky­län kun­ta.

La 3.1. Räisälän seurakunnan muiste­lu­ti­laisuus

klo 13 Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Kah­vi­ti­lai­suu­den jäl­keen vie­rei­ses­sä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa mu­siik­kia. Järj. Räi­sä­läis­ten sää­tiö.

Su 4.10. Huovinretken syyspatikka

klo 9–12 läh­döt pa­tik­ka­ret­kel­le am­pu­ma­ra­dan pa­vil­jon­gil­ta (Am­pu­ma­ra­dan­tie 267, Sä­ky­lä), Vam­pu­lan ul­koi­lu­ma­jal­ta (Har­jun­tie 407, Vam­pu­la) ja Virt­taan Erä­veik­ko­jen ma­jal­ta (Sä­ky­län­tie215, Virt­taa. Mat­kat 5–35 km. Ta­pah­tu­ma päät­tyyy kel­lo 15. Järj. Huo­vin­ret­ki ry.

Su 4.10. Mtb-maastopyörä-safari

klo 10 yh­teis­läh­tö am­pu­ma­ra­dan pa­vil­jon­gil­ta (Am­pu­ma­ra­dan­tie 267, Sä­ky­lä). Mat­koi­na 20–40 km. Järj. Huo­vin­ret­ki ry.

Su 4.10. Lastenpäivä Kauttuan laavulla

klo 10 MLL:n 100-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si Kuu­ra Ke­tun syk­syi­nen ret­ki, jol­le voi osal­lis­tua oman ai­ka­tau­lun mu­kaan. Reit­ti al­kaa Sä­ky­län­tien puo­lei­sel­ta park­ki­pai­kal­ta. Laa­vul­la puu­ha­pis­tei­tä ja met­sä­ai­hei­sia teh­tä­viä. Tar­jol­la me­hua ja mak­ka­raa. Järj. MLL Eu­ra.

Su 4.10. Mikkelinpäivän myyjäiset

klo 12–14 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­los­sa (Mä­ki­län­tie 10). Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 4.10. Mikkelinpäivän enkelikirkko

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa. Kirk­ko­het­ken jäl­keen MLL:n Sä­ky­län yh­dis­tys pal­kit­see vuo­den 2020 Ar­jen en­ke­lin. Järj. MLL:n Sä­ky­län yh­dis­tys ja Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 5.10. Digitukea Euran pääkirjastossa

klo 15–16.30 ai­hei­na Oma­kan­ta/pe­rus­tur­van muut verk­ko­pal­ve­lut. Muu­ta­kin di­gi­neu­von­taa toi­vei­den mu­kaan. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 6.10. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa vie­te­tään il­taa kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Sa­mal­la ker­ro­taan kir­jas­ton tar­jon­nas­ta. Mu­kaan voi tul­la kä­si­työn kans­sa tai il­man ja osal­lis­tua ha­lu­tes­saan yh­tei­sen tilk­ku­pei­ton te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram