Näytä lisää uutisia

23.9.2020 8.30
Uutiset

Palvelukodin saunan kiuas kärähti Säkylässä

Säkylä | Pelastuslaitos sai tiistai-iltana hälytyksen Säkylän Välskärintielle palvelukoti Huurmanniin, missä oli tullut pieniä liekkejä saunan kiukaasta.

23.9.2020 5.32
Kulttuuri

Sateen ja auringonlaskun kruunaamat järvinäkymät – kameraseuran vuosinäyttely pursuaa nähtävää

Sini Ylitalo on toinen Ala-Satakunnan Kameraseuran vuosinäyttelyn ensikertalaisista. Hän kokeili lauantaina toista kuvaansa seinälle. Se on otettu auringon laskiessa hennossa vesisateessa.

Sini Ylitalo on toinen Ala-Satakunnan Kameraseuran vuosinäyttelyn ensikertalaisista. Hän kokeili lauantaina toista kuvaansa seinälle. Se on otettu auringon laskiessa hennossa vesisateessa.

Riina Kaski

Sini Ylitalo on toinen Ala-Satakunnan Kameraseuran vuosinäyttelyn ensikertalaisista. Hän kokeili lauantaina toista kuvaansa seinälle. Se on otettu auringon laskiessa hennossa vesisateessa.

Sini Ylitalo on toinen Ala-Satakunnan Kameraseuran vuosinäyttelyn ensikertalaisista. Hän kokeili lauantaina toista kuvaansa seinälle. Se on otettu auringon laskiessa hennossa vesisateessa.

Riina Kaski

Eura | Euralainen Sini Ylitalo on Ala-Satakunnan Kameraseurassa tuore kasvo, sillä hän on liittynyt jäseneksi tämän vuoden alussa. Tällä kertaa vuosinäyttelystä löytyy kahden ensikertalaisen kuvia.

22.9.2020 11.56
Uutiset

Pintos esitteli Lapin miljoo­nain­ves­toin­tinsa

Pintoksen toimitusjohtaja Tuomas Pere kertoi tiistaina taustalla näkyvän rakennuksen sisuksissa olevasta tuoreesta erikoisraudoitteiden valmistuslinjasta ja muista yrityksen tuntuvista investoinneista Lapissa. Punainen rakennus on niin sanottua vanhaa osaa, jonka kuusivuotiasta valmistuslinjaakin on modernisoitu.

Pintoksen toimitusjohtaja Tuomas Pere kertoi tiistaina taustalla näkyvän rakennuksen sisuksissa olevasta tuoreesta erikoisraudoitteiden valmistuslinjasta ja muista yrityksen tuntuvista investoinneista Lapissa. Punainen rakennus on niin sanottua vanhaa osaa, jonka kuusivuotiasta valmistuslinjaakin on modernisoitu.

Riina Kaski

Pintoksen toimitusjohtaja Tuomas Pere kertoi tiistaina taustalla näkyvän rakennuksen sisuksissa olevasta tuoreesta erikoisraudoitteiden valmistuslinjasta ja muista yrityksen tuntuvista investoinneista Lapissa. Punainen rakennus on niin sanottua vanhaa osaa, jonka kuusivuotiasta valmistuslinjaakin on modernisoitu.

Pintoksen toimitusjohtaja Tuomas Pere kertoi tiistaina taustalla näkyvän rakennuksen sisuksissa olevasta tuoreesta erikoisraudoitteiden valmistuslinjasta ja muista yrityksen tuntuvista investoinneista Lapissa. Punainen rakennus on niin sanottua vanhaa osaa, jonka kuusivuotiasta valmistuslinjaakin on modernisoitu.

Riina Kaski

Rauma, Lappi | Media pääsi tiistaina aamupäivällä tutustumaan Pintoksen Lapin-tehtaan uuteen erikois­rau­doit­teiden valmistuslinjaan, joka on otettu kesällä käyttöön. Kaikkiaan uutta tuotantotilaa on tontille tehty noin 3 000 neliömetriä.

22.9.2020 11.50
Uutiset

Elinvoima hyvä, vetovoima vaatii panostuksia

Pyhäjärviseudun toinen elinvoimafoorumi järjestettiin webinaarina. Yhteyksiä noin 60 osallostujaan hoitivat Alasatakunnan tiloista järjestävien tahojen edustajat, Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa (vas.) sekä Pyhäjärviseudun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Tiina Hämäläinen ja tiedottaja Aino Kuntsi.

Pyhäjärviseudun toinen elinvoimafoorumi järjestettiin webinaarina. Yhteyksiä noin 60 osallostujaan hoitivat Alasatakunnan tiloista järjestävien tahojen edustajat, Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa (vas.) sekä Pyhäjärviseudun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Tiina Hämäläinen ja tiedottaja Aino Kuntsi.

Mirja Linnemäki

Pyhäjärviseudun toinen elinvoimafoorumi järjestettiin webinaarina. Yhteyksiä noin 60 osallostujaan hoitivat Alasatakunnan tiloista järjestävien tahojen edustajat, Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa (vas.) sekä Pyhäjärviseudun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Tiina Hämäläinen ja tiedottaja Aino Kuntsi.

Pyhäjärviseudun toinen elinvoimafoorumi järjestettiin webinaarina. Yhteyksiä noin 60 osallostujaan hoitivat Alasatakunnan tiloista järjestävien tahojen edustajat, Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Riikka Piispa (vas.) sekä Pyhäjärviseudun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Tiina Hämäläinen ja tiedottaja Aino Kuntsi.

Mirja Linnemäki

Eura, Säkylä | Pyhäjärviseudun heikkoutena on väestökehitys, mutta hyvä työllisyys ja monipuoliset elinkeinot antavat mahdollisuuksia selvitä kriiseistä, jos vielä elämän­laa­tu­te­kijät otetaan huomioon. Siinä tiivistettynä aluetutkija Timo Aron viesti.

22.9.2020 5.30
Uutiset

Munakori-hanke etenee

Kieku Oy:n kanalaan liittyvä Munakori-hanke mittavine viemäri- ja vesijohtotöineen on edennyt Säkylän suunnasta jo ohi Hallavaaran ja kohti Kepolaa.

Kieku Oy:n kanalaan liittyvä Munakori-hanke mittavine viemäri- ja vesijohtotöineen on edennyt Säkylän suunnasta jo ohi Hallavaaran ja kohti Kepolaa.

Pia Mattila-Lonka

Kieku Oy:n kanalaan liittyvä Munakori-hanke mittavine viemäri- ja vesijohtotöineen on edennyt Säkylän suunnasta jo ohi Hallavaaran ja kohti Kepolaa.

Kieku Oy:n kanalaan liittyvä Munakori-hanke mittavine viemäri- ja vesijohtotöineen on edennyt Säkylän suunnasta jo ohi Hallavaaran ja kohti Kepolaa.

Pia Mattila-Lonka

Säkylä, Köyliö | Isot vesihuoltotyöt tulevan Kieku Oy:n hankkeen vuoksi etenevät parhaillaan Hallavaaran jäteaseman ohittavalla Luvalahdentiellä kohti Kepolaa.

21.9.2020 15.45
Uutiset

Pajun oksasta sähkökatko

Eura | Kauttuan Luistarilla sähkölangalle pudonnut pihapajun oksa vei vartiksi sähköt noin 1 600 taloudelta Eurassa maanantaina hieman ennen iltapäiväkolmea.

Näköislehti

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 24.9. Vallaton vauvalorutuokio

klo 10–10.45 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) vau­voil­le (vas­ta­syn­ty­neis­tä noin yk­si­vuo­ti­ai­siin) ja hei­dän van­hem­mil­leen iloi­nen lo­ru­tuo­kio kir­ja­vink­kei­neen. Oma vilt­ti mu­kaan. Järj. Lou­nais-Suo­men kir­jas­to­jen las­ten ja nuor­ten ryh­mä.

Pe 25.9. Nälkäpäiväkeräys Hinnerjoella

klo 9–14 SPR:n Hin­ner­jo­en osas­to myy Kul­ma­to­rin pi­hal­la Näl­kä­päi­vä-limp­pu­ja ja her­ne­keit­toa.

Pe 25.9. Satuhetki

klo 9.30 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 A, Sä­ky­lä) lu­ki­joi­na Ke­po­lan kou­lun op­pi­lai­ta.

Pe 25.9. Novelleja ja neulontaa

klo 10–11.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa ly­hyi­tä ker­to­muk­sia Sir­pa Sa­to­lan lu­ke­ma­na. Ota oma kä­si­työ ha­lu­tes­sa­si mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 25.9. Satutuokio

klo 10 Pa­ne­li­an kir­jas­tos­sa (Mä­ki­län­tie 2a) mu­ka­via ker­to­muk­sia ylei­sön jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si myös as­kar­te­lua tai muu­ta puu­haa sekä kir­ja­vink­ke­jä. Kes­to noin 30–45 mi­nuut­tia. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

La 26.9. Kohnan lenkki

klo 8.30 Pa­ne­li­an kou­lul­la (Kas­kis­ton­tie 21) ava­taan kil­pai­lu­kes­kus, il­moit­tau­tu­mi­nen sar­joi­hin päät­tyy puo­li tun­tia en­nen sar­jan läh­töä. Läh­döt: klo 9.30 ret­ki­sar­ja, klo 10 T/P6 ja T/P8, klo 10.30 T/P10 ja T/P12, klo 11.15 ylei­nen, M/N50 ja hölk­kä. Sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan pa­ne­li­a­lai­sin pal­kin­noin. Las­ten sar­jas­sa ar­von­ta­pal­kin­to­ja. Koh­nan Len­kil­lä kil­pail­laan myös 3. Ari-Pek­ka Pit­kä­sen muis­to­kil­pai­lu, jos­sa kil­pail­laan A-P:n lau­ta­nen –kier­to­pal­kin­nos­ta. Järj. Peli-Wel­jet.

La 26.9. Isä-lapsi-eräpolku

klo 12–14 Köy­li­ön Kan­kaan­pään am­pu­ma­ra­dal­la oh­jel­mas­sa met­sän sii­mek­ses­sä kier­tä­vä rata, jos­sa eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ras­ti­teh­tä­viä, mm. il­ma­ki­vää­ril­lä ja jou­sel­la am­mun­taa, eläin­la­jien tun­nis­tus­ta. Mah­dol­li­suus omien mak­ka­roi­den pais­toon, puf­fet­ti. Järj. Sä­ky­län-Köy­li­ön rhy ja MLL Köy­liö.

Su 27.9. Sydänviikon luontoretki

klo 13 yh­teis­kul­je­tus Eu­ran lin­ja-au­to­a­se­mal­ta Kos­kel­jär­vel­le, jos­sa tu­tus­tu­taan Kelt­num­men hau­taus­maa­han ja La­to­saa­ren lin­tu­tor­niin. Nuh­jan laa­vul­la let­tu­ja ja no­ki­pan­nu­kah­vit. Omal­la kyy­dil­lä hau­taus­maal­la tu­li­si ol­la klo 13.30. En­nak­koilm. Järj. Eu­ran Sy­dä­nyh­dis­tys ja Ala-Sa­ta­kun­nan Ret­kei­li­jät.

Su 27.9. Yhteis­lau­lu­tuokio

klo 16 lau­le­taan Eu­ran Kä­rä­jä­mä­el­lä luon­toon ja vuo­de­nai­koi­hin liit­ty­viä lau­lu­ja Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la. Ti­lai­suu­den kes­to noin 45 mi­nuut­tia, sää­va­raus. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ma 28.9. Digitukea

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa tu­tus­tu­taan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­leh­teen, mui­hin me­di­oi­hin sekä kir­jas­ton etä­lu­et­ta­viin leh­tiin. Li­säk­si oh­jaus­ta neu­von­taa osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Instagram