13.10.2021 9.59
 
Mirja Linnemäki

Kokoomus julkisti jo ehdokkaitaan – Perälä mukana aluevaaleissa

Aluevaalit ovat tammmikuuussa, ja ehdokashankinta on menossa.

Aluevaalit ovat tammmikuuussa, ja ehdokashankinta on menossa.

Katariina Mäkilä

Eu­ra | Alu­e­vaa­lien eh­do­kashan­kin­ta on käyn­nis­sä ja Sa­ta­kun­nan Ko­koo­mus ehä­ti jul­kis­ta­maan en­sim­mäi­set 40 alu­e­vaa­lieh­do­kas­taan. Eu­ras­ta eh­dol­la on yrit­tä­jä Eve­lii­na Pe­rä­lä Kiu­kai­sis­ta.

Kaik­ki­aan puo­lu­eel­la on yli 60 lu­pau­tu­nut­ta eh­do­kas­ta, jois­ta osa jul­kis­tet­tiin nyt ja seu­raa­vat ni­met ovat tu­los­sa jul­ki mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä.