30.6.2019 18.00
Kulttuuri
 
Juha Kaita-aho

Kesäte­at­te­ri­kausi pärähti käyntiin

image

Säkylä, Köyliö | Kesäte­at­te­ri­kausi käynnistyi viikonloppuna toden teolla: perjantaina sai ensi-iltansa Tuiskulan kesäteatterin näytelmä ja sunnuntaina oli Katismaan kesäteatterin uuden näytelmän ensi-ilta.

Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­rin Ko­to­maan vaa­ran vu­a­ret -näy­tel­män ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat Köy­li­öön 1940-lu­vun lo­pul­la. La­val­la näh­dään esi­tyk­sen mit­taan liki 40 näyt­te­li­jää, ja mu­ka­na on sa­mo­ja hen­ki­lö­hah­mo­ja kuin pa­rin edel­li­sen ke­sän näy­tel­mis­sä. Vaik­ka kä­si­tel­ty ajan­jak­so oli mo­nin ta­voin synk­kää ai­kaa, pää­see näy­tel­mäs­sä myös nau­ra­maan.

Ka­tis­maan ke­sä­te­at­te­rin Täy­del­li­nen ta­lo­yh­tiö -näy­tel­mäs­sä puo­les­taan ky­sel­lään, voi­ko asun­to­kau­pan pe­rua, jos il­ma­pii­ri on ho­mees­sa. Näy­tel­män läh­tö­koh­ta on her­kul­li­nen: las­ta odot­ta­va nuo­ri­pa­ri us­koo muut­ta­neen­sa yh­tei­söl­li­seen on­ne­laan, mut­ta ta­lo­yh­tiö osoit­tau­tuu­kin ai­van muuk­si, kun naa­pu­rit pää­se­vät vauh­tiin.

Lue li­sää mo­lem­mis­ta näy­tel­mis­tä tiis­tain Ala­sa­ta­kun­nas­ta.