3.4.2021 6.15
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Kortti toivottaa hyvää pääsiäistä

Kortit ja muun muassa pääsiäiskortit ovat yksi Eero Rostedtin monista keräilyaiheista. Hän on kerännyt kortteja 40 vuotta, ja niitä on kotona melkoinen kokoelma.

Kortit ja muun muassa pääsiäiskortit ovat yksi Eero Rostedtin monista keräilyaiheista. Hän on kerännyt kortteja 40 vuotta, ja niitä on kotona melkoinen kokoelma.

Liisa Nykänen

image

– Pää­si­äis­kort­tien ja mui­den­kin kort­tien kul­ta-ai­kaa oli­vat Suo­mes­sa so­dan jäl­kei­set vuo­si­kym­me­net 40–50-lu­vut ja vie­lä 60-lu­ku­kin. Ih­mi­sil­lä oli hy­vää miel­tä ja hy­vät nä­ky­mät tu­le­vai­suu­teen ja nii­tä ha­lut­tiin ja­kaa kort­ti­ter­veh­dyk­sil­lä su­ku­lai­sil­le ja tut­ta­vil­le. Ko­et­tiin myös tär­ke­ä­nä aut­taa apua tar­vit­se­via, ja pos­ti­mer­kin rin­nal­le os­tet­tiin esi­mer­kik­si tu­ber­ku­loo­sin tor­jun­ta­työ­tä tu­ke­via merk­ke­jä, eu­ra­lai­nen ke­räi­li­jä ja Ala-Sa­ta­kun­nan ke­räi­li­jäyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro Ros­tedt ker­too.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA

Ota kantaa

Ota kantaa