20.9.2019 11.12
Kulttuuri
 
Juha Kaita-aho

Kuvagalleria: Kirjasto täyttyi vanhoista lehdistä ja niiden selaajista

image

Eura | Pääkirjaston kokoushuone täyttyi torstaina iloisesta puheensorinasta ja lehtien kahinasta, kun Alasatakunta järjesti 70-vuotis­juh­la­vuo­tensa kunniaksi mahdollisuuden tutustua lehtiarkistoonsa.

Kun leh­del­lä on ikää 70 vuot­ta tar­koit­taa se sitä, et­tä vuo­si­ker­ta­kir­jo­ja ker­tyy se­lail­ta­vak­si mel­koi­set pi­not. Moni kir­jas­tos­sa vie­rail­lut is­tah­ti­kin use­am­man tun­nin ajak­si tut­ki­maan men­neen ajan uu­ti­sia ja hen­ki­lö­jut­tu­ja. Vä­keä vie­rai­li pai­kan pääl­lä ta­sai­ses­ti pit­kin päi­vää.

Ala­sa­ta­kun­nan toi­mi­tus­sih­tee­rin Lii­sa Ny­kä­sen mu­kaan ta­pah­tu­mas­ta muo­dos­tui läm­min­hen­ki­nen van­ho­jen asi­oi­den muis­te­lu­päi­vä.

– Ih­mi­set löy­si­vät leh­dis­tä pal­jon it­sel­leen tär­kei­tä asi­oi­ta. Sitä oli ilo kat­sel­la.

Van­hoi­hin Ala­sa­ta­kun­tiin ja Py­hä­jär­vi­seu­tui­hin voi tu­tus­tua uu­del­leen tiis­tai­na 24.9. klo 12–18.30 Sä­ky­län kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa.

Eu­ran kir­jas­tos­sa leh­tiä tut­kail­lei­den miet­tei­tä voit lu­kea Ala­sa­ta­kun­nas­ta 24.9.