3.6.2019 14.40
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Luistari-sivusto avaa esihistorian kaikille

Tohtorikoulutettavat tutkijat Heli Etu-Sihvo ja Jussi Kinnunen esittelevät uudessa Luistarin vuosituhannet -näyttelyssä juuri avattua Luistari.fi -kotisivustoa, joka tuo laajat Luistari-tiedot kaikkien saataville.

Tohtorikoulutettavat tutkijat Heli Etu-Sihvo ja Jussi Kinnunen esittelevät uudessa Luistarin vuosituhannet -näyttelyssä juuri avattua Luistari.fi -kotisivustoa, joka tuo laajat Luistari-tiedot kaikkien saataville.

Liisa Nykänen

image

Eura, Kauttua | Luistarin muinais­jään­nö­sa­lueen näyttelytilaan on avattu uusi näyttely kertomaan taas uudella tavalla siitä, mitä kaikkea mielenkiintoista 50 vuotta sitten löytynyt Luistarin kalmistoalue meidän historiastamme paljastaa.

Maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tiin myös Luis­ta­ria par­hail­laan tut­ki­vien ar­ke­o­lo­gien vuo­sien työn tu­lok­se­na syn­ty­nyt Luis­ta­ri.fi -si­vus­to, jos­ta kaik­ki pää­se­vät nä­ke­mään Luis­ta­ri-tut­ki­mus­ten tu­lok­sia. Lue li­sää ai­hees­ta ASK 4.6.