16.6.2021 16.36
Kulttuuri
 
Elli-Mari Ahola

Mannilassa asuu multi-instru­men­ta­listeja – videolta näet ja kuulet heidän soittoaan

Markku Pekonen (vas.) ja Sampo Hiukkanen soittivat tallenteelle jääneen livekonserttinsa Mannilan maisemissa.

Markku Pekonen (vas.) ja Sampo Hiukkanen soittivat tallenteelle jääneen livekonserttinsa Mannilan maisemissa.

Elli-Mari Ahola

image

Eu­ra, Man­ni­la | Muu­sik­ko Sam­po Hiuk­ka­nen muut­ti Man­ni­laan pari vuot­ta sit­ten, ja huo­ma­si pian, et­tä naa­pu­ris­sa asuu toi­nen mu­sii­kin mo­ni­tai­tu­ri. Huo­maa­mis­ret­ki piti teh­dä Rau­mal­le, kult­tuu­ri­kup­pi­la Brum­miin, jos­sa joku ha­lu­si esi­tel­lä Sam­po Hiuk­ka­sel­le pai­kan omis­ta­jan Mark­ku Pe­ko­sen: "Täs­sä on naa­pu­ri­si." Pian sen jäl­keen mie­het huo­ma­si­vat, et­tä heil­lä on pal­jon yh­teis­tä, ja aset­tu­mi­nen sa­maan pie­neen Man­ni­lan ky­lään, talo nä­köyh­tey­den pääs­sä toi­ses­ta, osoit­tau­tui on­nel­li­sek­si sat­tu­mak­si.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA