14.2.2020 15.46
Kulttuuri
 
Fanni Toimela

Pukuloistoa parhaimmillaan

image

Säkylä | Lukion toisen vuoden opiskelijoiden vaivannäkö palkittiin perjantaina, kun Säkylähallissa tanssittiin perinteiset wanhojen tanssit.

Jouk­koon mah­tui tut­tu­jen po­lo­nee­sin, tan­gon ja ci­ca­pon li­säk­si myös wan­ho­jen oma tans­si, jos­sa kuul­tiin klas­sik­ko­jen se­as­sa myös uu­dem­pia hit­te­jä, ku­ten Bil­lie Ei­lis­hin Bad Guy.

Vi­de­ol­la wan­hat kei­nah­te­le­vat Lam­beth Wal­kin tah­dis­sa:

Lue li­sää wan­ho­jen tans­seis­ta tiis­tain 18. hel­mi­kuu­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta.