14.12.2019 7:30
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Suvait­se­vai­suu­soppia elokuvan keinoin

Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilija Maikki Kantola esitteli Somar Jbawille ja Euran yläkoulun 9A-luokan oppilaille kirjastossa olevaa valokuva- ja animaatiokoostenäyttelyään Kohtaamisia ja kimalluksia.

Taiteen edistämiskeskuksen kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilija Maikki Kantola esitteli Somar Jbawille ja Euran yläkoulun 9A-luokan oppilaille kirjastossa olevaa valokuva- ja animaatiokoostenäyttelyään Kohtaamisia ja kimalluksia.

Liisa Nykänen

image

Eura | Syyrialainen elokuvantekijä Somar Jbawi kävi Eurassa näyttämässä koululaisille ja kylätalon iltamaväelle elokuvia, joita on ollut tekemässä.

Jbawi on ol­lut edi­toi­ja­na ja muu­ten­kin te­ke­mäs­sä ly­hy­te­lo­ku­via, ja ha­lu­aa nii­den kaut­ta le­vit­tää su­vait­se­vai­suu­den sa­no­maa. Ih­mi­set elä­vät ko­vin eri­lai­sis­sa olois­sa, mut­ta ovat sil­ti sa­man­lai­sia lap­sia, nuo­ria ja ai­kui­sia, ra­kas­ta­vat, pel­kää­vät ja tun­te­vat iloa ja su­rua. Tämä on tär­ke­ää muis­taa ja ol­la su­vait­se­vai­nen kai­kil­le ih­mi­sil­le.

Jbawi on kah­den kuu­kau­den vie­rai­lul­la Rau­mal­la Rau­mArs -yh­dis­tyk­sen tai­tei­li­ja­vie­raa­na, ja Eu­ran elo­ku­va­näy­tök­set yh­dis­tet­tiin tä­hän.

Li­sää ai­hees­ta Ala­sa­ta­kun­nas­sa 17.12.