3.2.2020 13:15
Kulttuuri
 
Liisa Nykänen

Tikkakahvalla suunnit­te­lu­pal­kinto Kauttualle

Kauttuan koulun nelosluokan pojat Akseli Väkiparta (vasemmalla), Onni Haitti, Juho Luukkanen sekä kuvasta puuttuva Ernest Onishchuk suunnittelivat koululaisten arkkitehtuuripäivän suunnittelukilpaan tikkaa muistuttavan lomamökin ulko-oven kahvan.

Kauttuan koulun nelosluokan pojat Akseli Väkiparta (vasemmalla), Onni Haitti, Juho Luukkanen sekä kuvasta puuttuva Ernest Onishchuk suunnittelivat koululaisten arkkitehtuuripäivän suunnittelukilpaan tikkaa muistuttavan lomamökin ulko-oven kahvan.

Liisa Nykänen

image

Eura | Kauttuan koulun nelosluokan pojat saivat kunniakirjan Alvar Aalto -säätiön ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon Aalto-kouluille kohdistamassa suunnit­te­lu­kil­pai­lussa.

En­sim­mäis­tä ker­taa jär­jes­tet­tyyn kil­pai­luun kut­sut­tiin osal­lis­tu­maan kaik­ki 17 Al­var Aal­to -kou­lua ym­pä­ri Suo­men. Työn­ku­vauk­se­na oli suun­ni­tel­la oven­kah­va, jos­sa yh­dis­ty­vät luo­vuus, kek­se­li­äi­syys ja hy­vin mie­tit­ty to­teu­tus pe­rus­te­lui­neen.

Ala­kou­lu­jen sar­jas­sa sai kun­ni­a­mai­nin­nan lo­ma­mö­kin ul­ko-oveen suun­ni­tel­tu tik­ka­o­ven­kah­va, jon­ka suun­nit­te­li­vat On­ni Hait­ti, Juho Luuk­ko­nen, Er­nest Onishc­huk ja Ak­se­li Vä­ki­par­ta.

Li­sää ai­hees­ta Ala­sa­ta­kun­nas­sa 4.2.