20.12.2019 7.30
Kulttuuri
 

Vienan viisautta jakamassa

Jari Helmisaaren taiteilijajuhla veti Yläneen kirjaston ääriään myöten täyteen.

Jari Helmisaaren taiteilijajuhla veti Yläneen kirjaston ääriään myöten täyteen.

Esa Viippola

image

Pöytyä, Yläne | Raken­nu­sin­si­nööri, muusikko ja esikois­kir­jailija Jari Helmisaaren kirja Vienan kulkuri on hänen tapansa jättää kirjallinen muisto Vienan viisaudesta.

Kir­jan ta­ri­nat ovat hä­nen muis­to­jaan ja tun­to­jaan Vie­nas­sa vie­te­tys­tä ajas­ta. Jari Hel­mi­saa­ren mu­kaan Vie­nan vii­saus on tär­keä voi­ma­va­ra koko Suo­men kan­sal­le.

– Nuo­ril­la tänä päi­vä­nä­kin on vah­va ka­le­va­lai­nen aja­tus­poh­ja, jos­ta suo­ma­lai­suus syn­tyi. Se siir­tyy vuo­sien saa­tos­sa su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le, vaik­ka Ka­le­va­laa ei enää kou­lus­sa niin päi­hin ta­o­ta­kaan, Hel­mi­saa­ri sa­noo.

Lue li­sää ai­hees­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta 19.12.