Liikkeellä
16.7.2020 9.22

Liikkeellä kesällä

Tänä ke­vää­nä ja ke­sä­nä mo­nel­la on ol­lut eh­kä ai­kai­sem­paa enem­män ai­kaa ol­la liik­keel­lä. Toi­saal­ta liik­keel­le läh­te­mi­nen on vaa­ti­nut enem­män oma­toi­mi­suut­ta ja pon­nis­te­lu­ja, kos­ka jär­jes­tet­ty­jä ti­lai­suuk­sia tai har­ras­tuk­sia ei ole ol­lut. On hyvä huo­ma­ta, et­tä omas­ta kun­nos­ta ja hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen vaa­tii ai­na omia toi­mia.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA