Liikkeellä
12.3.2020 7.05

Oppilaasta ohjaajaksi

Aloi­tim­me mo­lem­mat jouk­ku­e­voi­mis­te­lun Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jois­sa 7-vuo­ti­ai­na, ja sii­tä as­ti olem­me sitä har­ras­ta­neet. Kat­soim­me sil­loi­sia oh­jaa­ji­am­me ihail­len. Muis­tam­me, et­tä lei­kim­me jouk­ku­ees­sam­me ole­vien tyt­tö­jen kans­sa kou­lun jäl­keen il­ta­päi­vä­ker­hos­sa leik­kiä, jos­sa ni­me­sim­me it­sem­me oh­jaa­jiem­me mu­kaan. Sil­loin unel­mam­me oli, et­tä jos­kus olem­me myös it­se oh­jaa­jia.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA