Liikkeellä
8.12.2020 5.25

Suomalaisen kilpajuoksun esihistoriaa Honkilahdella

Suo­men Ylei­sur­hei­lu­ar­kis­to jul­kai­see en­si vuon­na kir­jan suo­ma­lai­sen ylei­sur­hei­lun var­hais­vuo­sis­ta 1876–1900. Kir­jan ai­neis­ton mu­kaan Hon­ki­lah­del­la on 17.8.1879 voit­ta­nut juok­su­kil­pai­lun 300 kyy­nä­rän (178 m) mat­kal­la Juha He­lan­der ni­mi­nen mies­hen­ki­lö. Tämä kil­pai­lu on var­hai­sim­pia tun­net­tu­ja kil­pai­lui­ta Suo­mes­sa, jois­sa on ol­lut aja­not­to ja tu­lok­set jul­kais­tu leh­des­sä.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA