12.11.2019 10.00
Lukijan juttu
 

Nyt tarkenee ulkoilla

Simo Nummi

image

Säkylä, Köyliö | Köyliön palvelukoti Suvantoon on lahjoitettu lämpöisiä pusseja pyörätuolissa olevien vanhusten ulkoilua varten.

Köy­li­ön Li­ons La­dyt oli­vat mu­ka­na ul­koi­lut­ta­mas­sa se­ni­o­ri­vä­es­töä Vie van­hus ulos -tee­mal­la lo­ka­kuus­sa, ja sil­loin huo­mat­tiin, et­tä läm­pöi­set pus­sit oli­si­vat mai­nio apu lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten ul­koi­lu­het­kiin. La­dyt tart­tui­vat tuu­mas­ta toi­meen ja päät­ti­vät hank­kia Köy­li­ön pal­ve­lu­ko­ti Su­van­toon kak­si läm­pö­pus­sia. Tes­taa­jil­le peu­kut­ta­vat Su­van­non pi­hal­la Han­na Ra­vant­ti (va­sem­mal­la), hoi­ta­ja Tai­sia Wir­ta­nen, Päi­vi Kul­ma­la, Ir­me­li Pent­ti ja Jen­ni Mau­ko­nen. Etu­a­lal­la tyy­ty­väi­set käyt­tä­jät Ai­li Sal­li­nen ja Es­ko Num­mi.