7.5.2019 8:00
Lukijan juttu
 

Säkylän Eläkeliitto kevätretkellä Italiassa

image

Säkylä | Eläkeliiton Säkylän yhdistys teki 23.–28.4. kevätretken Pohjois-Italian maisemiin.

Ret­ken ai­ka­na vie­rail­tiin muun mu­as­sa vii­ni­ti­lal­la, Lago Mag­gi­o­re -jär­vel­lä sekä Iso­la Bel­la -saa­rel­la. Näh­tä­vää riit­ti myös kau­niil­la Gar­da­jär­vel­lä sekä Ve­net­si­as­sa.

– Ret­ken ai­ka­na sa­toi mel­kein joka päi­vä, mut­ta se ei mei­tä hai­tan­nut. Ret­ki oli vii­des yh­tei­nen mat­kam­me Eu­roo­pas­sa, ku­van toi­mit­ta­nut Mat­ti Sal­mi ker­toi.