19.4.2020 8.15
Lukijan kuva
 

Mandariinisorsa sai aikaan yleisöryntäyksen

Jari Henriksson kuvasi mandariinisorsaa ensimmäisten joukossa.

Jari Henriksson kuvasi mandariinisorsaa ensimmäisten joukossa.

image

Eura | Eurajoessa havaittiin uiskentelemassa eksoottisen näköinen manda­rii­ni­sor­sauros.

Man­da­rii­ni­sor­sa ek­syy toi­si­naan Suo­meen, ja he­rät­tää ai­na suur­ta huo­mi­o­ta. Per­jan­tai­na lin­tu ha­vait­tiin Eu­ra­jo­es­sa ai­van Eu­ran kes­kus­tas­sa.

Myös Harri Nurminen ikuisti joessa uiskennelleen julkkiksen.

Myös Harri Nurminen ikuisti joessa uiskennelleen julkkiksen.

Lin­tua kävi pai­kan pääl­lä kat­so­mas­sa iso jouk­ko lin­tu­har­ras­ta­jia ja va­lo­ku­vaa­jia.

Matti Ylinen kuvasi mandariinisorsaa, kun se uiskenteli K-marketin edustalla.

Matti Ylinen kuvasi mandariinisorsaa, kun se uiskenteli K-marketin edustalla.

Man­da­rii­ni­sor­sa on al­ku­aan itä­aa­si­a­lai­nen laji, jota on tar­hat­tu Eu­roo­pas­sa. Ka­ran­neis­ta tar­ha­lin­nuis­ta on syn­ty­nyt luon­non­va­rai­nen pe­si­mä­kan­ta.