17.1.2020 10.45
Urheilu
 
Iida Rissanen-Vatja

Harmaassa tammikelissä kutsuu putki ja punttisali

Yläneläinen abiturientti ja urheilija Lauri Joukas vetää harjoituksia myös Yläneen Kirin lapsille.

Yläneläinen abiturientti ja urheilija Lauri Joukas vetää harjoituksia myös Yläneen Kirin lapsille.

Iida Rissanen-Vatja

image

Pöytyä, Yläne | Yläneläinen hiihto- ja kävelijälupaus Lauri Joukas on onnistunut yhdistämään lukio-opinnot ja SM-tason urheilun.

Nyt abi­tu­rient­ti jou­tuu ve­tä­mään la­ji­har­joi­tuk­set hiih­to­put­kis­sa ja haas­ta­ja­lei­ri­tyk­sil­lä, ja sen ohel­la pa­nos­ta­maan muu­hun: jal­ka­lenk­kei­hin ja voi­ma­har­joit­te­luun.

– Yleen­sä tä­hän ai­kaan vuo­des­ta on jo ete­läs­sä­kin pääs­syt hiih­tä­mään. Nyt ne tree­nit ovat jää­neet vä­hem­mäl­le, kun ai­na ei pys­ty läh­te­mään put­keen­kaan. Toki lei­ri­tyk­sil­lä on sa­not­tu, et­tei suk­sel­le tar­vit­se heti al­ku­kau­des­ta pääs­tä, Jou­kas ker­too.

Hiih­don ja am­pu­ma­hiih­don li­säk­si Jouk­kaan la­ji­re­per­tu­aa­riin kuu­luu kä­ve­ly. Vii­me kau­del­la mies ot­ti ra­dal­la ikä­luok­kan­sa SM-kul­taa ja jo sitä en­nen poh­jois­mai­sis­sa mes­ta­ruus­ki­sois­sa ho­pe­aa. Hä­net näh­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa myös Ka­le­van ki­sois­sa: neit­syt­mat­ka tuot­ti vii­den­nen si­jan ja ison hyp­päyk­sen nuor­ten kym­pil­tä ai­kuis­ten ki­lo­met­ri­lu­vuil­le.

Lue Lau­ri Jouk­kaan aja­tuk­sia haas­ta­vis­ta la­jeis­ta ja tu­le­vai­suu­des­taan AS 16.1.