17.5.2021 15.00
Urheilu
 
Joni Tuominen

PaRa-kasvatit toivat mestaruuden Kanalin rannalle – "Kyllä sellainen ylpeyden aihe on ollut täällä pelata"

image

Eu­ra, Pa­ne­lia | Ku­lu­nut jää­kie­kon Lii­ga-kau­si oli mo­nel­la ta­paa ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia poik­keuk­sel­li­nen, mut­ta Suo­men mes­ta­rik­si kruu­nat­tiin odo­te­tus­ti jää­kie­kon pää­sar­jan kau­pun­geis­ta pie­nim­män, Rau­man, yl­pey­de­nai­he Luk­ko. Rau­ma­lais­ten edel­li­nen ja tätä en­nen ai­noa Suo­men mes­ta­ruus oli vuo­del­ta 1963, jo­ten eu­ra­lais­läh­töi­set PaRa-kas­va­tit maa­li­vah­ti Os­ka­ri Se­tä­nen ja puo­lus­ta­ja Roni Se­vä­nen pää­si­vät juh­li­maan har­vi­nais­ta ta­pah­tu­maa. Myös fa­nit osa­si­vat ot­taa ilon ir­ti vii­me vii­kon tiis­tai­na rat­ken­nees­ta mes­ta­ruu­des­ta, sil­lä jouk­ku­een pa­lat­tua Tu­rus­ta Rau­man jää­hal­lil­le rat­kai­se­van fi­naa­lin jäl­keen vas­tas­sa oli tu­han­sit­tain kan­nat­ta­jia, jon­ka li­säk­si tors­tain mes­ta­ruus­kul­ku­et­ta seu­rat­tiin tii­viis­ti Rau­mal­la.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA