23.1.2021 19.57
Uutiset
 

Auto rysäytti vauhdilla päin liikennemerkkiä Eurassa

Törmäyksen jäljiltä maahan jäi kaatuneen liikennemerkin lisäksi kappaleita vaurioituneesta autosta.

Törmäyksen jäljiltä maahan jäi kaatuneen liikennemerkin lisäksi kappaleita vaurioituneesta autosta.

image

Eura | Tarkka tapahtuma-aika ei ole tiedossa.

Sa­ta­kun­nan­ka­dun ja Ra­ken­ta­jan­tien lii­ken­neym­py­räs­sä Eu­ras­sa hen­ki­lö­au­to oli aja­nut lii­ken­ne­merk­kiä päin lau­an­tai-il­lal­la. Tör­mäyk­ses­sä oli il­mei­ses­ti ol­lut vauh­tia, sil­lä tör­mäys­pai­kal­la oli kap­pa­lei­ta vau­ri­oi­tu­neen au­ton etu­pus­ku­ris­ta ja lii­ken­ne­merk­ki oli kaa­tu­nut ja kat­ken­nut.

Tark­kaa ta­pah­tu­ma-ai­kaa ei ole tie­dos­sa, sil­lä pe­las­tus­lai­tos ei ol­lut saa­nut hä­ly­tys­tä ta­pah­tu­nees­ta. Vau­ri­oi­tu­nut au­to oli py­sä­köi­ty lä­hei­sel­le park­ki­pai­kal­le.