2.9.2019 8.00
Uutiset
 
Fanni Toimela

Diagnoosi ei hidastanut

image

Eura, Hinnerjoki | Ilona Autiolla oli syntyessään yksi kromosomi tavallista enemmän. Haasteista huolimatta arki Downin syndrooman kanssa on kolmihenkiselle perheelle sitä ihan tavallista elämää.

– Al­ku oli tie­ten­kin shok­ki, kun kaik­ki tuli niin yh­täk­kiä ei­kä asi­as­ta juu­ri ol­lut ai­em­paa tie­toa, mut­ta kun lo­pul­ta pää­sim­me sai­raa­las­ta ko­tiin, al­koi asi­an kans­sa ol­la jo si­nut. En­sim­mäi­sen lap­sen syn­ty­mä muut­taa tie­tys­ti muu­ten­kin elä­mää mo­nel­ta kan­til­ta, meil­le sat­tui sen li­säk­si vie­lä täm­möi­nen ekst­ra, äi­ti Ai­no Tuo­mi­nen sa­noo.

Lue li­sää Ai­no Tuo­mi­sen, Mii­ka Au­ti­on ja Ilo­na Au­ti­on ar­jes­ta huo­men­na tiis­tai­na il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.