14.1.2022 12.59
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Euraan ja Säkylään kahdessa päivässä yhteensä 45 tartuntaa – parissa viikossa tartuntoja tullut noin 200

Koronaluvut ovat lähteneet alkuvuodesta kasvuun aivan uudella tavalla myös Pyhäjärviseudulla.

Koronaluvut ovat lähteneet alkuvuodesta kasvuun aivan uudella tavalla myös Pyhäjärviseudulla.

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Ko­ro­na­ti­lan­ne ei näy­tä hel­pot­ta­mi­sen merk­ke­jä Py­hä­jär­vi­seu­dul­la. Eu­raan on kir­jat­tu kes­ki­vii­kon jäl­keen 27 ja Sä­ky­lään 18 uut­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa.

THL:n re­kis­te­ris­sä Eu­ran ko­ko­nais­tar­tun­ta­mää­rä on nyt pan­de­mi­an ajal­ta 428 ja Sä­ky­län 178.

Kak­si viik­koa sit­ten tors­tai­na (30.12) tar­tun­to­ja oli to­det­tu Eu­ras­sa yh­teen­sä 291 ja Sä­ky­läs­sä 120. Vii­mei­sen pa­rin vii­kon ai­ka­na kun­tiin on siis kir­jat­tu yh­teen­sä 195 uut­ta tar­tun­taa.