3.4.2020 9.39
Uutiset
 

Henkilöauto suistui tieltä ja katkaisi valaisinpylvään

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Säkylä | Henkilöauto suistui tieltä Rantatiellä torstain ja perjantai välisenä yönä noin kello 2.30.

Vuon­na 1992 syn­ty­nyt mies ker­toi po­lii­sin mu­kaan aja­neen­sa Sä­ky­län suun­nas­ta koh­ti Eu­raa, kun me­net­ti kaar­tees­sa liuk­kaal­la ajo­neu­von­sa hal­lin­nan. Au­to suis­tui kul­ku­suun­nas­saan oi­ke­al­le ojaan ja tör­mä­si va­lai­sin­pyl­vää­seen.

Tien pin­ta oli on­net­to­muus­het­kel­lä osin erit­täin jäi­nen. Va­lai­sin­pyl­väs kat­ke­si tör­mäyk­ses­sä ja ajo­neu­vo vau­ri­oi­tui kaut­taal­taan lu­nas­tus­kun­toon.

Au­ton kyy­dis­sä oli kul­jet­ta­jan li­säk­si yk­si mat­kus­ta­ja. Kum­pi­kaan ei po­lii­sin mu­kaan louk­kaan­tu­nut ulo­sa­jos­sa.