9.10.2019 13.20
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Hirvestys alkaa ja näkyy teilläkin

– Peurajahti on jo käynnistynyt, ja hirvijahti alkaa lauantaina, kertovat Juho Kauppi (vas.) ja Kari Ojala Hinnerjoen Salo-Veikoista. He toivovat autoilijoilta malttia, jos metsästäjät joutuvat pysäyttämään hetkeksi liikenteen hirvieläimen ylittäessä jahdin aikana tietä. Metsästäjillä on näkyvän väriset asusteet, ja myös jahdista varoittavat merkit erottuvat varmasti teillä.

– Peurajahti on jo käynnistynyt, ja hirvijahti alkaa lauantaina, kertovat Juho Kauppi (vas.) ja Kari Ojala Hinnerjoen Salo-Veikoista. He toivovat autoilijoilta malttia, jos metsästäjät joutuvat pysäyttämään hetkeksi liikenteen hirvieläimen ylittäessä jahdin aikana tietä. Metsästäjillä on näkyvän väriset asusteet, ja myös jahdista varoittavat merkit erottuvat varmasti teillä.

Liisa Nykänen

image

Eura, Hinnerjoki | Hirvijahti alkaa lauantaina, ja hirvet ylittävät jahdin aikana toisinaan myös teitä. Autoilijoilta toivotaankin malttia liikenteessä.

Hin­ner­jo­en Salo-Veik­ko­jen pu­heen­joh­ta­ja ja hir­vi­seu­ru­een met­säs­tyk­sen­joh­ta­ja Juho Kaup­pi ker­too, et­tä esi­mer­kik­si Hin­ner­jo­el­la jah­da­taan muun mu­as­sa kan­ta­tie 43:n var­rel­la ma­jai­le­via hir­viä, ja jos koi­ra ja hir­vi suun­taa­vat tien yli, pi­tää lii­ken­ne jos­kus py­säyt­tää het­kek­si, jot­tei­vat au­tot tör­mää hir­veen tai sen pe­räs­sä juok­se­vaan koi­raan.

– Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa olem­me näh­neet mel­kois­ta lii­ken­ne­rai­voa mets­tä­jiä koh­taan. Py­säy­te­tys­sä au­to­jo­nos­sa saat­taa seis­tä kol­mes­ta nel­jään au­toa vii­den mi­nuu­tin ver­ran, mut­ta kes­ken kai­ken ta­kim­mai­nen kaa­sut­taa jo­non ohi ja näyt­tää koi­ra­vah­dil­le nyrk­kiä tai kes­ki­sor­mea, Kaup­pi ker­too. Voit lu­kea li­sää met­säs­ty­sa­si­aa Ala­sa­ta­kun­nas­ta 10.10.