21.9.2019 15.25
Uutiset
 

Humalainen ajoi Euran keskustassa

image

Eura | Perjantaina illalla puoli seitsemän aikaan Satakun­nan­ka­dulla henkilöautoa ajanutta ulkopaik­ka­kun­ta­laista miestä epäillään ratti­juo­pu­muk­sesta.

Po­lii­si­par­tio oli saa­nut il­moi­tuk­sen, mah­dol­li­ses­ti al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­ses­ta mies­kul­jet­ta­jas­ta Eu­ran kes­kus­tas­sa. Po­lii­si­par­tio py­säyt­ti Sa­ta­kun­nan­ka­dul­la hen­ki­lö­au­ton, jon­ka kul­jet­ta­ja pu­hal­si po­lii­sin seu­lon­ta-al­ko­met­ri­lait­tee­seen noin 1,1 pro­mil­len tu­lok­sen. Hä­net kul­je­tet­tiin Ko­ke­mä­en po­lii­si­a­se­mal­le tark­kuu­sal­ko­met­ri­ko­kee­seen, mut­ta mies ei ky­en­nyt pu­hal­ta­maan, vaan hä­nes­tä jou­dut­tiin ot­ta­maan ve­ri­koe al­ko­ho­li­pi­toi­suu­den mit­taa­mi­sek­si ve­res­tä.

Mies­tä epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta. Hän me­net­ti vä­li­ai­kai­ses­ti ajo-oi­keu­ten­sa ja hä­nen ajo­kort­tin­sa jäi po­lii­sin hal­tuun.