29.4.2019 13:01
Uutiset
 

Ilmoita kesän menot tällä viikolla!

Säkylän kesänavaustapahtuman kävijämäärät laitettiin viime kesänä jälleen kerran uusiksi.

Säkylän kesänavaustapahtuman kävijämäärät laitettiin viime kesänä jälleen kerran uusiksi.

Veera Reko

image

Pyhäjärviseudun suven mahtavin lukupaketti Alasatakunnan Kesälehti ilmestyy jälleen 31. toukokuuta, ja menotietoja sen kalentereihin kaivataan tällä viikolla.

Leh­den si­vuil­le on tut­tuun ta­paan koot­tu le­vik­ki­a­lu­eem­me kat­ta­vin me­no­ka­len­te­ri, jon­ne ke­rääm­me nyt tie­toa ke­sä­me­nois­ta; ta­pah­tu­mis­ta, kah­vi­lois­ta, näyt­te­lyis­tä, gal­le­ri­ois­ta, sau­nois­ta, te­at­te­reis­ta, ui­ma­ran­nois­ta, pis­täy­ty­mis­pai­kois­ta, to­reis­ta, lii­kun­ta­tem­pauk­sis­ta...

Lä­he­tä siis oman ke­sä­me­no­si tie­dot meil­le säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen toi­mi­tus@ala­sa­ta­kun­ta.fi. Muis­ta mai­ni­ta paik­ka ja osoi­te­tie­dot, tark­ka päi­vä­mää­rä kel­lo­nai­koi­neen, jär­jes­tä­vä taho sekä ta­pah­tu­man yleis­ku­vaus.

Me­no­tie­to­jen pi­tää ol­la pe­ril­lä toi­mi­tuk­ses­sa per­jan­tai­hin 3. tou­ko­kuu­ta men­nes­sä.