13.6.2021 14.47
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Järvipelastajat auttoivat hyytyneen veneen rantaan

image

Sä­ky­lä | Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen ve­si­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­ta Py­hä­jär­vel­lä Sä­ky­läs­sä hie­man il­ta­päi­vä­kah­den jäl­keen sun­nun­tai­na. Jär­vi­pe­las­ta­jat saat­toi­vat ran­taan ve­neen, jon­ka kone oli rik­koon­tu­nut. Var­si­nais­ta pe­las­tus­teh­tä­vää tai hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei ol­lut.