7.11.2019 6.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Katso kuvat ja video: Vesikävely kuntouttaa hevosta

image

Eura, Kiukainen | Mäkiperen tilalla Kiukaisissa on hevosille vesikävelymatto, jolla niitä voidaan kuntouttaa. Videolla Ilona Mäkipere kertoo Siiri-hevosensa kuntouttamisesta.

– Ve­si­kä­ve­ly­ma­tol­la he­vo­nen kä­ve­lee suo­rem­mas­sa asen­nos­sa kuin maas­tos­sa. Sil­lä saat­taa ol­la kro­pas­saan kai­ken­lai­sia ju­me­ja ja ki­reyk­siä, mut­ta ve­sit­ree­nis­sä ne au­ke­a­vat, ja he­vo­nen voi vah­vis­taa esi­mer­kik­si hei­kom­paa jal­kaan­sa. Tämä on tosi hy­vää li­has­kun­ta­har­joit­te­lua he­vo­sel­le, ker­too Ilo­na Mä­ki­pe­re, joka har­joit­te­lee es­te­rat­sas­tus­ta ja työs­ken­te­lee Sak­sas­sa Bre­mer­vör­des­sä Mik­ko Mä­en­taus­tan tal­lil­la.

Voit lu­kea li­sää ai­hees­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta 7.11.