12.5.2019 6.00
Uutiset
 
Veera Reko

Lapsiperheen onni löytyy arjesta

Tuuli Pelkonen haluaa kasvattaa lapsistaan Nuutista (oik.), Lennistä ja vielä syntymättömästä pikkusisaruksesta toisia ihmisiä kunnioittavia ja hyvät käytöstavat omaavia aikuisia. – Kun pienenä oppii pyytämään anteeksi ja sanomaan kiitos, ne taidot osaa aikuisenakin, hän toteaa.

Tuuli Pelkonen haluaa kasvattaa lapsistaan Nuutista (oik.), Lennistä ja vielä syntymättömästä pikkusisaruksesta toisia ihmisiä kunnioittavia ja hyvät käytöstavat omaavia aikuisia. – Kun pienenä oppii pyytämään anteeksi ja sanomaan kiitos, ne taidot osaa aikuisenakin, hän toteaa.

Veera Reko

image

Säkylä | Tuuli Pelkosen arki kahden pienen lapsen kanssa, ja vieläpä raskaana, on välillä rankkaa ja vaatii kärsivällisyyttä, mutta antaa takaisin tuplasti onnea.

En­nen kuin sä­ky­lä­läi­nen Tuu­li Pel­ko­nen al­koi 29-vuo­ti­aa­na odot­taa esi­kois­taan, hä­nel­tä oli ky­syt­ty mon­ta ker­taa, mil­loin on lap­sien ai­ka.

– Tein ai­em­min pal­jon töi­tä ja vas­ta­sin ai­na ky­se­li­jöil­le, et­tä sit­ten kun löy­dän oi­ke­an ih­mi­sen. Mut­ta ajat­te­lin jo sil­loin, et­tä var­maan vii­meis­tään 30-vuo­ti­aa­na, hän to­te­aa.

Lo­pul­ta esi­koi­nen Len­ni syn­tyi kol­me vuot­ta sit­ten äi­tien­päi­vän aat­to­na juu­ri kun hän it­se oli täyt­tä­nyt 30 vuot­ta. Puo­li­tois­ta vuot­ta myö­hem­min Len­ni sai Nuut­ti-pik­ku­vel­jen ja nyt ma­has­sa pot­kii ke­sä­kuus­sa syn­ty­vä pik­ku­ve­li tai -sis­ko.

– Sii­tä­kin mi­nua on va­roi­tel­tu, et­tä ei kan­na­ta teh­dä lap­sia pie­nil­lä ikä­e­roil­la. Mut­ta on asi­as­sa toi­nen­kin puo­li. Kun lap­set kas­va­vat ja heis­tä on seu­raa toi­sil­leen, äi­ti pää­see no­pe­am­min te­ke­mään omia hom­mia, hän to­te­aa.

Lue äi­tien­päi­vä­jut­tu ko­ko­nai­suu­des­saan tors­tai­na 9. tou­ko­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.