14.7.2020 14.50
Uutiset
 

Mansikoita ja kassalippaita varastettiin Eurassa ja Säkylässä

Kassalippaita vietiin Kauttuan jäätelökioskilta, Euran S-marketin, K-Market Vison ja Säkylän K-Supermarketin marjanmyyntipisteiltä. Arkistokuva.

Kassalippaita vietiin Kauttuan jäätelökioskilta, Euran S-marketin, K-Market Vison ja Säkylän K-Supermarketin marjanmyyntipisteiltä. Arkistokuva.

Jasmin Rikkonen

image

Eura, Säkylä | Kilvetöntä farmariautoa kulkupelinään käyttänyt kaksikko vei lauantain ja maanantain aikana neljä kassalipasta marjan­myyn­ti­pis­teiltä ja jäätelökioskista – marjatkin kelpasivat.

Po­lii­sin tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä var­hain lau­an­tai­aa­mu­na Eu­ran S-mar­ke­tin piha-alu­een myyn­ti­tel­tas­ta vie­tiin kas­sa­li­pas poh­ja­kas­soi­neen sekä kak­si laa­tik­koa mar­jo­ja. Myyn­ti­ko­juun pääs­täk­seen vih­re­äl­lä Vol­vol­la liik­ku­nut pa­ris­kun­ta rik­koi va­ne­ri­sei­nän sork­ka­rau­dal­la. Asi­a­no­mai­sil­le koi­tui run­saan kah­den­sa­dan eu­ron ra­hal­li­nen me­ne­tys.

Lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä sama kak­sik­ko oli mur­tau­tu­nut Kaut­tu­an jää­te­lö­ki­os­kiin, pen­ko­nut paik­ko­ja ja ot­ta­nut mu­kaan­sa val­koi­sen kas­sa­lip­paan, jos­sa oli ko­li­koi­ta noin 200 eu­ron edes­tä.

Maa­nan­tai­aa­mu­na vuon­na 2000 syn­ty­nyt mies ja 2001 syn­ty­nyt nai­nen jat­koi­vat va­ras­te­lua, ja vei­vät en­sin Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­tin mar­jan­myyn­ti­pis­tees­sä ol­leel­ta nuo­rel­ta myy­jäl­tä kas­sa­lip­paan si­säl­töi­neen ja jat­koi­vat sit­ten Eu­raan.

– Kil­ve­tön vih­reä far­ma­ri Vol­vo pois­tui pai­kal­ta ja pa­la­si ta­kai­sin Eu­raan, jos­sa K-mar­ket Vi­son pi­has­sa ol­lees­ta myyn­ti­pis­tees­tä toi­nen seu­ru­een jä­sen nap­pa­si kas­sa­lip­paan kom­man­do­pi­poon son­nus­tau­tu­nee­na, tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Po­lii­si ta­voit­ti pa­ris­kun­nan Sä­ky­läs­sä het­ken ta­kaa-ajon jäl­keen, ja hei­dät kul­je­tet­tiin Po­rin po­lii­si­a­se­mal­le sel­vit­tä­mään anas­tuk­si­aan.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram