2.12.2021 6.04
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Millaisia vaikutuksia Euran ja Kiukaisten kulttuu­ri­mai­se­milla on kunnalle, maanomistajille ja yrityksille?

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilän mukaan maanomistajat voivat saada hyötyä maisema-alueesta, sillä ne nähdään positiivisena indikaattorina, kun haetaan esimerkiksi rakennussuojeluun ja ympäristötukeen liittyvää rahoitusta.

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilän mukaan maanomistajat voivat saada hyötyä maisema-alueesta, sillä ne nähdään positiivisena indikaattorina, kun haetaan esimerkiksi rakennussuojeluun ja ympäristötukeen liittyvää rahoitusta.

Esa Viippola

image

Eu­ra, Kiu­kai­nen | Eu­ran ja Kiu­kais­ten kult­tuu­ri­mai­se­mat on nyt yk­si Suo­men 186:sta val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kaas­ta mai­se­ma-alu­ees­ta. Ky­syim­me säh­kö­pos­tit­se uu­den sta­tuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta Eu­ran kun­nan­joh­ta­jal­ta Juha Ma­ja­lah­del­ta (ky­sy­myk­set 1–5) ja Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ös­tä ym­pä­ris­tö­neu­vos Ta­pio Heik­ki­läl­tä (ky­sy­myk­set 6–8).

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA