26.12.2019 7.00
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Musiikki vie Kasperia maailmalle ja jalat vuorille

Erica ja Kasper tapasivat työskennellessään loistoristeilijä Queen Elisabethilla. Erica oli loisitoristeilijällä valokuvaajana ja Kasper soitti laivan orkesterissa.

Erica ja Kasper tapasivat työskennellessään loistoristeilijä Queen Elisabethilla. Erica oli loisitoristeilijällä valokuvaajana ja Kasper soitti laivan orkesterissa.

Liisa Nykänen

image

Säkylä | Kasper ”Kassu” Haikosella on ikää 27 vuotta, mutta musiikillisia kokemuksia jo ympäri maailmaa.

Kas­per ja hä­nen tyt­töys­tä­vän­sä Eri­ca Dahlst­röm-De­zon­ne viet­tä­vät jou­lun Sä­ky­län Pääk­syn­kul­mal­la Kas­pe­rin van­hem­pien Mar­jut ja Juha Hai­ko­sen kans­sa. Nuo­ret ovat muut­ta­mas­sa Lon­too­seen ai­na­kin jok­si­kin ai­kaa ja kat­so­vat sit­ten, min­ne elä­mä hei­tä sen jäl­keen vie.

Mu­siik­ki on jo nyt vie­nyt Kas­pe­ria ym­pä­ri maa­il­maa, ja ai­na näh­des­sään vuo­ren jos­sain mat­kal­laan, hä­nel­le tu­lee halu kii­ve­tä sen pääl­le.

Kas­pe­rin miet­tei­tä ja kuu­lu­mi­sia voit lu­kea li­sää Ala­sa­ta­kun­nas­ta 23.12.