10.1.2021 16.08
Uutiset
 

Paikoin runsaat lumisateet tahdittavat alkuviikkoa

Ilmatieteen laitos ennustaa, että ensi viikon alkupuolella Satakunnankin lumipeite on paksunemassa tuntuvasti.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että ensi viikon alkupuolella Satakunnankin lumipeite on paksunemassa tuntuvasti.

Liisa Nykänen / arkisto

image

Eura, Säkylä | Ilmatieteen laitos ennustaa, että Satakuntaan voi kertyä keskiviikkoon mennessä reilut 30 senttiä lunta. Lännestä leviää voimakas lumipyry maanantai-iltana.

Maa­nan­tai­na lun­ta sa­taa tuo­reim­man en­nus­teen mu­kaan maa­nan­tai­na lou­nais­ran­ni­kol­la vii­des­tä vii­teen­tois­ta sent­tiä.

Suu­rim­pia lu­mi­ker­ty­miä en­na­koi­daan tiis­tai­na Rau­ma–Lah­ti-lin­jan ete­lä­puo­lel­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta Sa­ta­kun­nas­sa lun­ta voi tup­rut­taa al­ku­vii­kon kol­men vuo­ro­kau­den ai­ka­na 20–35 sent­tiä.

– Lumi sa­taa voi­mak­kaan tuu­len kera, ja ke­li­o­lo­suh­tei­ta vai­keut­taa ki­nos­tu­van lu­men li­säk­si sa­ke­an lu­mi­sa­teen ja pöl­ly­ä­vän lu­men hei­ken­tä­mä nä­ky­vyys, me­te­o­ro­lo­gi Ant­ti Kok­ko Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta muis­tut­taa tie­dot­tees­sa.

Li­säk­si var­sin­kin lou­naas­sa lu­mi­sa­de voi ol­la mär­kää ja her­käs­ti pui­hin tart­tu­vaa, jol­loin puut saat­ta­vat tai­pua säh­kö­lin­joil­le ja ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja.

Tors­tail­le sää on kyl­me­ne­mäs­sä kym­me­nes­tä vii­teen­tois­ta pak­ka­sas­tee­seen.