9.2.2020 11.33
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Piispa asetti Euran uuden kirkkoherran virkaansa

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala asetti Sami Tolvasen Euran uudeksi kirkkoherraksi väistyvän Jukka Kemppaisen seuraajaksi.

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala asetti Sami Tolvasen Euran uudeksi kirkkoherraksi väistyvän Jukka Kemppaisen seuraajaksi.

Iida Rissanen-Vatja

image

Eura | Euran kirkossa vietettiin sunnuntaiaamuna tavallista juhlavampaa messua, kun Euran uusi kirkkoherra Sami Tolvanen asetettiin virkaansa.

Mes­su al­koi nuor­ten joh­ta­mal­la ris­ti­kul­ku­eel­la ja Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pan Kaar­lo Kal­li­a­lan pu­heel­la uu­del­le kirk­ko­her­ral­le ja pai­kal­le saa­pu­neel­le seu­ra­kun­ta­vä­el­le. Piis­pa nos­ti pu­hees­saan esiin kir­kon Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan Re­a­lis­mi ja toi­vo: seu­ra­kun­nat muu­tok­ses­sa -hank­keen ja muis­tut­ti, et­tä Sami Tol­va­nen on saa­nut seu­ra­kun­nal­taan laa­jas­ti kan­na­te­tun kut­sun uu­teen teh­tä­vään­sä.

Li­sää AS 11.2.