9.4.2021 17.40
Uutiset
 

Puu pätkäisi Kokemäentien hetkeksi

image

Säkylä, Köyliö | Tielle kaatunut puu haittasi liikennettä perjantaina iltapäivällä Kokemäentiellä Ristolan ja Kepolan välillä.

Hä­ly­tys pe­las­tus­lai­tok­sel­le tuli hie­man en­nen kel­lo kol­mea il­ta­päi­väl­lä. Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan tie oli het­ken ai­kaa ko­ko­naan poik­ki lii­ken­teel­tä. Kaa­tu­nut puu ei kui­ten­kaan ai­heut­ta­nut muu­ta vaa­raa tai va­hin­koa tiel­lä kul­ki­joil­le.

Täl­lä ker­taa säh­köyh­ti­ön mie­het oli­vat en­sim­mäi­se­nä pai­kal­la. Pe­las­tus­lai­tok­sen teh­tä­väk­si jäi hei­dän avus­ta­mi­sen­sa lii­ken­teen pät­käis­seen puun pät­ki­mi­ses­sä.