8.4.2020 14.42
Uutiset
 
Riina Kaski

Ratsastuksen vuoden seuratoimija on euralainen

Vuoden seuratoimija Jari Salminen tyttärensä Viivin ja heidän hevosensa Lemon Li:n kanssa. – Nämä estejohteet ja talon teimme viime kesän talkoilla, Salminen kertoo. Kuva: Susanna Sotka

Vuoden seuratoimija Jari Salminen tyttärensä Viivin ja heidän hevosensa Lemon Li:n kanssa. – Nämä estejohteet ja talon teimme viime kesän talkoilla, Salminen kertoo. Kuva: Susanna Sotka

Susanna Sotka

image

Eura | Ratsastusseura Jazz T:n varapu­heen­johtaja on tällä viikolla valittu Suomen Ratsas­ta­jain­liiton vuoden seuratoimijaksi. Valinta tehtiin jäsenistön ehdotusten perusteella.

Ky­sees­sä on eu­ra­lai­nen Jari Sal­mi­nen, jota luon­neh­di­taan po­si­tii­vi­sek­si, iloi­sek­si ja ah­ke­rak­si seu­ra­toi­mi­jak­si. Kun seu­ras­sa ta­pah­tuu ja vaik­ka ei ta­pah­tui­si­kaan, Jari on tal­lil­la aut­ta­mas­sa ja tsemp­paa­mas­sa rat­sas­ta­jia. Oma ty­tär tu­tus­tut­ti hä­net he­vo­siin ja rat­sas­tuk­seen.

Pe­rus­te­lui­den lop­pu­ka­neet­ti­na ker­ro­taan, et­tä Jari on ai­na val­mis aut­ta­maan ei­kä hän tee nu­me­roa te­ke­mäs­tään työs­tä.

Lue li­sää Jari Sal­mi­sen seu­ra­toi­mi­juu­des­ta tors­tain 9. huh­ti­kuu­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta.