24.5.2020 17.17
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Rattijuoppo suistui ojaan

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Rauma, Lappi | Henkilöauto suistui ojaan Ala-Kierintiellä Lapissa sunnuntaina iltapäivällä kello kolmelta

Nuo­ri rau­ma­lai­nen nais­kul­jet­ta­ja me­net­ti au­ton­sa hal­lin­nan mut­kas­sa, min­kä seu­rauk­se­na au­to suis­tui ojaan ja pää­tyi ka­tol­leen. Au­tos­sa oli on­net­to­muus­het­kel­lä vain kul­jet­ta­ja.

Po­lii­si­par­tio pu­hal­lut­ti kul­jet­ta­jan ta­pah­tu­ma­pai­kal­la, en­nen kuin hä­net siir­ret­tiin am­bu­lans­sil­la Sa­ta­sai­raa­laan. Hän pu­hal­si po­lii­sin seu­lon­ta-al­ko­met­riin 1,35 pro­mil­len lu­ke­mat. Nai­sen kul­jet­ta­ma au­to vau­ri­oi­tui kaut­taal­taan. Li­säk­si ulo­sa­jo­pai­kan koh­dal­la ol­lut oma­ko­ti­ta­lon kuu­si­ai­ta kär­si vau­ri­oi­ta au­ton tör­mät­tyä sii­hen.

Kul­jet­ta­jaa epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja lii­ken­ne­rik­ko­muk­ses­ta. Li­säk­si hän­tä epäil­lään ajo­neu­vo­rik­ko­muk­ses­ta, sil­lä au­tos­sa oli nas­ta­ren­kaat. Nai­sen ajo­kort­ti otet­tiin po­lii­sin hal­tuun.

Jut­tua päi­vi­tet­ty 25.5. kel­lo 11.05 po­lii­sil­ta saa­duil­la tie­doil­la.